MENU

Komentarzy (0) nasze know-how, zarządzanie projektami

Kontrola realizacji projektów w agencji interaktywnej

The Path to Global Project Manager Competnecy

Jedną z moich ulubionych książek jest publikacja Alana Coopera pod znamiennym tytułem „Wariaci rządzą domem wariatów”. Dlaczego produkty wysokich technologii doprowadzają nas do szaleństwa i co zrobić, żeby tego uniknąć”. W Ideacto zawsze chcieliśmy uniknąć właśnie tego klimatu pracy w stylu „domu wariatów” – wierzymy, że sprawne zarządzanie projektami jest jednym z kluczowych czynników zapewnienia jakości naszych realizacji. W tym artykule uchylę rąbka tajemnicy naszego know-how, czyli tego, jak udaje nam się panować nad zarządzaniem pracą działu Project Managment.

Obecnie w Ideacto dział PMów jest kilkuosobowy. Długo zastanawialiśmy się w jaki sposób zorganizować nadzór nad naszą pracą, tak aby wypełniał on dwa podstawowe warunki: (1) nie dezorganizował pracy PMa, obarczając go nadmierną ilością obowiązków poza-projektowych, (2) nie służył tylko do kontroli pracy PMa, ale także wspomagał go w bieżącym zarządzaniu jego projektami. Na pierwszy rzut oka pogodzenie tych zależności jest prawie niemożliwe ;), ale jak się okazało w praktyce wygląda to o wiele bardziej pozytywnie.

Raporty tygodniowe

W Ideacto każdy Project Manager zobowiązany jest do wypełnienia raportów tygodniowych dotyczących każdego z projektów. Raporty przechowywane są w jednym pliku arkusza kalkulacyjnego na Google Drive, dzięki czemu możliwa jest wygodna praca grupowa czy podgląd aktualnej wersji w każdym możliwym momencie.

Projektując wygląd raportu, przestrzegaliśmy także dwóch warunków: (1) powinien on mieścić się w całości na ekranie 23” monitora pracującego w rozdzielczości 1920 x 1080px (trywialny powód: sam pracuje na takim monitorze ;)) oraz (2) powinien umożliwić „jednym rzutem oka” sprawdzenie kluczowych informacji o projekcie. Dużą inspiracją w zebraniu w raporcie niektórych informacji była metodyka Prince2, choć na co dzień nasze prace realizujemy w oparciu o metodyki zwinne. Dobrze jest jednak czerpać inspiracje z innych, bardziej formalnych metodyk.

Poniżej omówię elementy tego raportu, który dla przejrzystości podzielony jest na dwie grupy: informacje podstawowe oraz raportowanie zadań. Pusty szablon raportu można ściągnąć korzystając z tego linka: szablon raportu PM.

Informacje podstawowe

Jest to grupa informacji zawartych na górze raportu i umożliwia już na wejściu ocenę sytuacji w projekcie.

Informacje o projekcie

Kilka podstawowych informacji o projekcie, takich jak nazwa klienta, kod projektu (wykorzystywany przez nas w zakresie księgowości i budżetowania), imię i nazwisko Project Managera oraz data wypełnienia raportu.

Poniżej znajdują się także podstawowe dane kontaktowe Project Managera po stronie naszego klienta. Zapis ten znalazł się w raporcie w zasadzie tylko w jednym celu – możliwość w przypadku urlopu danego PMa szybkiego kontaktu do klienta.

Ponadto po prawej stronie można odnaleźć krótkie podsumowanie, czyli deklarację PMa na temat utrzymania projektu w budżecie oraz terminie realizacji, przewidywana data zakończenia prac i aktualny etap projektu. Dla celów finansowych umieszczamy również informacje o ostatniej aktualizacji planów przychodów i kosztów.

Linki do zasobów

Korzystamy na co dzień z ekosystemu usług Google, więc naturalnie przechowujemy wszystkie informacje o projektach w jednym, z góry ustalonym miejscu. Ogromnie ułatwia to pracę zespołu projektowego, który zawsze wie gdzie znaleźć potrzebne informacje. A mianowicie są to:

  • karta projektu – arkusz kalkulacyjny na Google Drive używany przez naszą księgowość,
  • folder projektu – folder na Google Drive, w którym znajdziemy wszystkie pliki (np. makiety, grafikę),
  • folder umowy – folder na Google Drive, w którym przechowujemy w PDF umowę z klientem,
  • redmine – link do projektu w naszym systemie ticketowym,
  • toggl – link do projektu w naszym systemie do mierzenia czasu pracy,
  • www test – link do serwisu testowego dla projektu wraz z loginem oraz hasłem.

Raportowanie zadań

Przechodząc na dół, widzimy dwie tabele prezentujące zadania z poprzedniego tygodnia oraz planowane zadania z bieżącego tygodnia –taki układ jest naturalny ponieważ, dla przypomnienia, raporty wypełniane są co poniedziałek. Poszczególne wpisy w tabelach ułatwiają szybkie zorientowanie się w statusie projektu i odpowiedź na pytania:

  • Czy jakieś zadania zostały opóźnione z zeszłego tygodnia? (porównanie kolumny „data z harmonogramu” vs. „data dostarczenia”)
  • Czy jakieś zadania nie zostały wykonane w zeszłym tygodnia? (zawartość tabeli „produkty planowane ale nie rozpoczęte”)
  • Jakie są zadania na bieżący tydzień? (zawartość tabeli „zadania z bieżącego tygodnia”)

Taki układ elementów sprzyja również łatwości wypełniania raportu, gdyż tworząc kolejny raport, Project Manager po prostu kopiuje wpisy z „zadania z bieżącego tygodnia” do „zadania z poprzedniego tygodnia” i jedynie nanosi dodatkowe komentarze w miarę potrzeb.

W tej części raportu znajdują się jeszcze dwie dodatkowe tabele warte omówienia. Pierwsza z nich („zrealizowane i planowane etapy”) wskazuje w jakim momencie realizacji projektu się znajdujemy i ile wygenerowano ewentualnych opóźnień wraz z ich powodem wystąpienia. Bardzo ważnym elementem dla nas jest deklaracja o uzupełnieniu checklist – o nich więcej w naszym wpisie o Biblii Jakości Ideacto.

Natomiast w drugiej tabelce znajduje się klasyczny rejestr ryzyka dla realizacji projektu. Sens przechowywania tej informacji jest bardzo ważny – jakikolwiek wpis w tej tabelce to zapalenie się „czerwonego światełka” dla szefa działu PM z koniecznością dopytania o możliwą pomoc czy wsparcie w projekcie.

Podsumowanie

Dzięki takiemu sposobowi raportowania udało nam się „upiec dwie pieczenie na jednym ogniu”, czyli zapewnić wsparcie dla Project Managerów w cyklicznym i ustrukturyzowanym przeglądaniu stanu prowadzonych projektów oraz umożliwić bieżącą kontrolę zarządczą nad pracą całego działu.

 

Komentarze

Marcin Cichoń on linkedinMarcin Cichoń on facebookMarcin Cichoń on email2
Autor artykułu:
Marcin Cichoń
Absolwent Informatyki i Ekonometrii na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. W latach 2009 - 2011 niósł kaganek oświaty w polskim e-commerce jako wykładowca Akademii Allegro. Następnie rozpoczął współpracę z agencją interaktywną Ideacto (Grupa Divante), gdzie jako Project Manager odpowiadał za zarządzanie projektami, działania SEO i SEM, projektowanie serwisów internetowych. Prowadził projekty m.in. dla TravelPlanet, Praktiker, Intersport i wielu innych. Posiada certyfikat Google Adwords Qualified Individual oraz Prince2 Foundation.